Du kan få licens via SKOLON

Drama Studio gör det möjligt att skapa kreativa och samarbetsinriktade designprocesser i klassrummet där hindren för deltagande är låga.

En Drama Studio licens ger dig:

  • Obegränsat antal manuskript
  • Publicera manuskript så att de kan skikas inn som läxor.
  • Obegränsat antal scener per manuskript
  • Kontinuerliga uppdateringar och tillägg av funktionalitet
  • Kontinuerligt tillägg av nytt innehåll
Gå till SKOLON